People. Process. Power.       
 
      Create Your Future with us!           

Агенция за преводи с международен екип за ВСИЧКИ ЕЗИЦИ и тематични области  


АЗ СЪМ ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД 

Моят екип в "Petkova – Service“ се състои само от заклети и квалифицирани преводачи с дългогодишен опит. Работим със специалисти, които могат да докажат своите умения с дипломи, стаж и сертификати за специализация. За да предоставим услуга с най-високо качество на клиента, текстовете се коригират и ревизират няколко пъти, докато се постигне правилният превод.       


Не Ви ангажираме с термин! Работим в цяла Германия, Австрия и Швейцария!

Предлагаме следните видове превод:


Специализирани преводи:                        

 • Баланси                                                           
 • Брачни договори
 • Учредителни договори
 • Застрахователни договори
 • Патенти
 • Прессъобщения                                                      
 • Устави
 • Решения за развод
 • Митническа документация


Преводи на документи:

 • Дипломи
 • Удостоверения за сключване на брак
 • Удостоверения за наследници
 • Свидетелства за съдимост
 • Удостоверения за раждане
 • Удостоверения за сключен граждански брак
 • Смъртни актове
 • Пълномощни
 • Свидетелства 


 Освен това предлагаме и следните услуги:      

 • Изработване на автобиография на немски език 
 • Изработване на мотивационно писмо на немски език 
 • Ще Ви резервирам термин:

-        ПРИ ЛЕКАР / ЗЪБОЛЕКАР                

-        B БАНКАТА

-        В КМЕТСТВОТО                                    

-        В ЗДРАВНАТА КАСА И Т.Н.     

-        Термини в български посолства и консулства            

                                         

 •  Ще Ви помогна за подаване на документи в:

  -   LANDRATSAMT

  -    ARBEITSAGENTUR

  -    JOBCENTER

  -    FAMILIENKASSE (ЗА ДЕТСКИ НАДБАВКИ)     

                   

 • ТЪРСИТЕ РАБОТА?