People. Process. Power.       
 
      Create Your Future with us!           

Цени


  • Цени Преводи:

Цените на преводите зависят от много фактори, като например:

  • Степента на сложност в съдържанието (специализирана област, терминология);
  • Техническа сложност (четливост, изисквания към софтуера).

При преводите от Българки на Немски и от Немски на Български език е установен стандарт, които позволява броенето на редове с 50 до 55 знака (включително и празните удари). Цената може да се формира, като за основа се използва също изходния текст, ако формата позволява символите да се прочетат. На тази база могат да се установят и общи (стабилни) цени.

Проверка на превод, преработка и превод със сложно и прецизно форматиране се заплащат по часова ставка.
За краткотрайните поръчки, като посещения в градския съвет, кметство, здравна каса, банка и др. административни служби се използва часовата ставка.
Немския законодател ми позволява да начислявам допълнително към услугата си и пътни разходи и разходи за престой.
За да мога справедливо да установя цената на услугата ви моля да се свържете с мен и да ми дадете най-подробна информация на вашите потребности. 

По уговорка мога да Ви предоставя превода и в PDF-формат.

  • Цени Преводач с придружаване на място до 50 километра, за останалата част от страната извършвам услугата по телефон или Skype

 Цена: 45,00 € / час

Допълнително се начисляват пътни разходи и разходи за престой, което е съобразно с немското законодателство.

  • Автобиография, Мотивационно писмо

Цена: 50,00 €   

  • Формуляр, Заявление или други документи само за попълване без допълнителни разяснения по телефон или Skype 

Цена: 65,00 € 

  • Формуляр, Заявление или други документи за попълване с допълнителни разяснения по телефон или Skype 

 Цена: 75,00 €                            

  • Подаване на Заявление за детски надбавки (Kindergeld) или за увеличение на детските надбавки (Kinderzuschlag)

Цена: 180,00 €  

 

Услуги в събота и неделя се заплащат с 15,00 € допълнително към цената на услугата.

Експресна услуга: за 1 ден - 15,00 € допълнително към цената на услугата. 

Стандартна услуга се изработва в рамките на 5 до 7 работни дни.